Skriv ut den här sidan

Mitt samiska arv

På fädernet återfinns enbart samer generationer bakåt. I nästan hela mitt liv har jag inte haft vetskap om detta.

När jag föddes, och åren jag växte upp, var samer "lappar". De stod längst ned på samhällsstegen och hade varken status eller ställning.

Tiderna har förändrats och i dag behöver ingen skämmas för att vara same. Tvärt om, de utgör vår urbefolkning och jag är i dag stolt över att kunna räkna mig som same.

Men så sent som för fem år sedan var denna min bakgrund dold för mig ...