Skriv ut den här sidan

Svenska kyrkan söker försoning med samerna

I anslutning till samernas nationaldag* den 6 februari 2016 publicerade Dagens Nyheter en läsvärd artikel om att Svenska kyrkan söker försoning med samerna. Bland annat intervjuas ärkebiskop Antje Jackelén. Artikeln, Kyrkan söker försoning med samerna, kan du ladda ned här (PDF-dokument).

*Fotnot: Samernas nationaldag
Firas sedan 1993 den 6 februari för att högtidlighålla minnet av den första samiska kongressen som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim.
Beslutet fattades på den 15:e samiska konferensen i Helsingfors 1992.
Dagen kallas också "samefolkens dag".
Källa: Wikipedia


Föregående sida: Mitt samiska arv
Nästa sida: Texter